gallery/logomakr_9pfsn0

PMP Truck

Vyslobodzovacia a odťahová služba 

Fotografie a popis z niektorcýh výjazdov 

Vyslobodenie a odťah kamiónu

Dňa 04.12.2017 sme boli požiadaní o odťah kamiónu, ktorý zišiel mimo vozovku pri obci Slovenské Právno. Na vyslobodenie sme použili nové vyslobodzovacie vozidlo IVECO TRAKKER.

Vyslobodenie a odťah nákladného vozidla

Dňa 07.12.2017 sme boli požiadaní o odťah nákladného vozidla, ktoré zišlo mimo vozovku pri obci Lipovec. Na vyslobodenie sme použili nové vyslobodzovacie vozidlo IVECO TRAKKER.

Vyslobodenie a odťah nákladného vozidla

Ani koniec roka sa nezaobišiel bez nehody. 31.12.2017 sme boli požiadaní o odťah nákladného vozidla, ktoré dostalo šmyk, zišlo z vozovky a následne sa prevrátilo. Pri nakladaní nám pomáhal aj prítomný HaZZ.

Odťah ťahača aj návesu - Mošovce

Dňa 09.01.2018 sme boli požiadaní o odťah pokazeného kamiónu na ceste 1/65 Mošovce. Počas výjazdu sme museli zabezpečiť odťah rovnako ťahača, ako aj prívesu do areálu BCI Považský Chlmec, kde sa nachádza autorizovaný servis. Pri odťahu sme použili vyslobodzovacie vozidlo IVECO TRAKKER.

Vyslobodenie a odťah kamiónu - Dlhá nad Oravou 

Dňa 09.01.2018 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah kamiónu, ktorý zišiel z vozovky a následne ostal prevrátený na ľavom boku. Nehoda sa stala v obci Dlhá nad Oravou. Pri odťahu sme použili nové vyslobodzovacie vozidlo IVECO TRAKKER, ktorým sme kamión odtiahli do servisu VOLVO, nachádzajúceho sa v Strečne.

Vyslobodenie a odťah kamiónu -  Potok smer Vlašky

Dňa 18.01.2018 sme boli požiadaní o vyslobodenie kamiónu, ktorý zišiel z vozovky a následne ostal visieť na krajnici. Nehoda sa stala pri v obci Potok smer Vlašky. Pri odťahu sme použili nové vyslobodzovacie vozidlo IVECO TRAKKER.

Dopravná nehoda odťahovej služby Strečno - Stráňavy

Dňa 25.01.2018 sme boli požiadaní o odťah nákladného motorového vozidla inej odťahovej služby, ktoré malo naložené dve osobné vozidlá a čelne sa zrazilo s oprotiidúcim motorovým vozidlom.

Vyslobodenie cez asistenčnú službu Jasenová / Dolný Kubín

Dňa 12.02.2018 sme boli požiadaní cez asistenčnú službu o vyslobodenie zahraničného kamiónu, ktorý sa dostal mimo vozovku pri obci Jasenová, Dolný Kubín. Vozidlo sme za pomoci vyslobodzovacieho špeciálu IVECO TRAKKER dostali späť na vozovku.

Dopravná nehoda Sučany, smer Priekopa - vyslobodenie, prekládka, odťah

Dňa 16.02.2018 sme boli požiadaní o vyslobodenie kamiónu, ktorý zišiel z vozovky pri obci Sučany, smer Priekopa. Na vyslobodenie sme museli použiť VOLVO špeciál a IVECO TRAKKER. Hneď ako sme vozidlo dostali späť na vozovku sme museli začať s prekládkou materiálu a následným odťahom do našich odstavných monitorovaných priestorov.

 

TV JOJ KRIMI reporáž o nehode - začiatok 19:15 min.

Vyslobodenie kamiónu - Turčianske Jaseno, smer Jasenská Dolina 

Dňa 20.02.2018 sme boli požiadaní o vyslobodenie kamiónu, ktorý zišiel vozovky za obcou Turčianske Jaseno, smer Jasenská Dolina. Šofér kamiónu nezvládol jazdu na klzkej vozovke a následne z nej aj zišiel do poľa. Na vyslobodenie sme použili vozidlo IVECO TRAKKER.

Vyslobodenie kamiónu - Sučany D1

Dňa 11.03.2018 sme boli požiadaní o vyslobodenie a odťah kamiónu, ktorý zišiel z vozovky pri obci Sučany. Pri vyslobodení sme museli použiť vyslobodzovací špeciál VOLVO a IVECO TRAKKER. Následne sme kamión previezli do našich odstavných monitorovaných priestorov.

Odťah kamiónu - Turček

V noci z 8. na 9.marca sme boli požiadaní o odťah tureckého kamiónu, ktorý úplne zhorel pri obci Turček. Pred odtiahnutím sme museli zabezpečiť prekládku materiálu, ktorý sa nachádzal v zhorenom návese. Kamión spolu s návesom sme odtiahli do našich monitorovaných odstavných priestorov.

Vyslobodenie kamiónu s naloženým prívesom - Turček

Dňa 25.04.2018 v skorých ranných hodinách približne o 05:00 sme boli požiadaní o vyslobodenie tureckého kamiónu, ktorý zišiel aj s prívesom z vozoky a zastavil ho až rodinný dom v ktorom spala nič netušiaca rodina. Kamionista na prívese prevážal ďalšie dva ťahače. Naša práca bola o to tažšia kedže z cesty na rodinný dom padli všetky tri ťahače a my sme nechceli ešte viac poškodiť rodinný dom. Na pomoc sme museli zobrať aj vyslobodzovací žeriav Tatra T815 AV14 a vyslobodzovací špeciál IVECO TRAKKER. Pri nehode sa nič netušiacej rodine zázrakom nič nestalo a kamionistu aj so spolujazdcom, ktorí sa dali na útek zastavila polícia na Kremncických Baniach v inom kamióne.

 

TV MARKÍZA reportáž o nehode

Asistenčná služba - Vrútky

Dňa 29.05.2018 sme boli požiadaní o asistenčnú službu, odťah nákladného vozidla ktoré nebolo schopné ďalšej jazdy nakoľko malo závažnú poruchu. Vozidlo sme za pomoci vyslobodzovacieho špeciálu Iveco TRAKKER previezli z Vrútok do Žiliny.

Asistenčná služba - Ružomberok

Dňa 31.05.2018 sme boli požiadaní o asistenčnú službu, odťah kamiónu ktorý nebol schopný ďalšej jazdy. Kamión sme na žiadosť majitela previezli z Ružomberka do Žiliny.

Dopravná nehoda na ceste 1/18

Dňa 02.06.2018 sme boli privolaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala na ceste 1/18 v smere z Martina do Žiliny. Ku dopravnej nehode sme vyslali vyslobodzovací špeciál VOLVO, ktorý poškodený kamión previezol do priestorov spoločnosti BCI Žilina. Na odťah osobného motorového vozidla sme použili vozidlo Iveco s sklopnou plošinou a následne ho previezli na zberné miesto poškodených automobilov.

Vyslobodenie kamiónu - Orava

Dňa 09.06.2018 sme boli privolaní k dopravnej nehode, ktorá sa stala pri Trstennej. Vodič v koľajách plných vody dostal aquaplaning a neudržal kamión na ceste. Kamión ostal mimo cesty a nad vodou. Na vyslobodenie sme použili vyslobodzovací špeciál IVECO TRAKKER.